انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست آقا و خانم در تمام ایام هفته صورت می گیرد .
همچنین انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست خانم (با تعیین وقت قبلی) در روزهای سه شنبه و پنج شنبه در شیفت صبح و روزهای یکشنبه و پنج شنبه در شیفت عصر صورت می گیرد.
 تلفن تماس : 32244311 داخلی  239
 **********************
جهت دریافت نوبت پزشکان  :
شیفت صبح ساعت 7 لغایت 8   و شیفت عصر رأس ساعت 13 مراجعه نمایید.  تلفن تماس : 32244311  داخلی 171 

لازم به ذکر است که جهت تسهیل در امور مراجعین عرب زبان :
دکتر حسین شراره ، مشاور پزشکی عرب زبان، در تمام روزهای هفته در ساعت 9 الی 13 به ویزیت بیماران می پردازند.
آخرین بروز رسانی :  1396/04/01
 
شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص
جراحی عمومی
متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر حیدر زاده 19.30 - 15
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 18- 16 دکتر شریعت رضوی 11 - 10 ------- دکتر بزرگی 11 - 8 خ دکتر حائری 11 - 9
خ دکتر رستم نژاد
17.30 - 16 
دکتر آهنیان 10 - 9.30
دکتر بادصبا 17.30 - 16.30
دکتر قربانی 16 - 14
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و آسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر محرابی 14 - 13
دکتر نصرتی 18 - 15.30
-------
 
دکتر جمشیدیان 13 - 11
خ دکتر اسکوئیان 18 - 16
-------- ------- -------- دکتر سالاری 10 - 7.30
یکشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر بسکابادی 13.30 - 12
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 11- 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
------- دکتر امیر آبادی 9 - 8 خ دکتر رستمی 11 - 9
خ دکتر حسینی 15.30 - 13.30
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30
دکتر مدبری دلشاد 18 - 16
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و آسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- ------- ------- دکتر اسماعیل زاده 13 - 11
 
دکتر عبادی 9 - 8 ------- دکتر مصدقی 15 - 13.30 دکتر تجویدی 11.30 - 10
دوشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 11 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
-------- ------- دکتر بزرگی 11 - 8 خ دکتر حائری 11 - 9
خ دکتر جنابی 15.30 - 13.30
دکتر باد صبا 17.30- 16.30 ------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و آسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- ------- دکتر نصرتی 16.30 - 15 دکتر جمشیدیان 13 - 11
خ دکتر فاطمی  18 - 16
------- ------- دکتر مصدقی 16.30 - 15.30 دکتر سالاری 10 - 7.30
سه شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15 دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 11 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر کازرانی 10 - 9 دکتر امیرآبادی 9 - 8 -------- خ دکتر جلالیانی 10 - 9
خ دکتر حسینی  14.30 - 12.30
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30
دکتر مدبری دلشاد 18 - 16
دکتر زراعتی 13 - 12
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و آسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر محرابی 14 - 13
دکتر اسد پور 20 - 18
------- دکتر اسماعیل زاده 16 - 15
خ دکتر اسکوئیان 18 - 16
دکتر عبادی 9 - 8 ------- ------- دکتر تجویدی 11.30 - 10
چهارشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 18 - 16 ------- ------- ------- خ دکتر ضیائیان 9.30 - 8
خ دکتر شعرباف 13 - 11.30
دکتر سیمائی 11.30 - 10.30
دکتر بادصبا 17.30 - 16.30
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و آسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
دکتر کرباسفروشان
 10.30 - 9.30
دکتر نصرتی 18 - 15.30 دکتر کرمانی 14.30-12.30 دکتر جمشیدیان 13 - 11
خ دکتر فاطمی 17 - 15
-------- ------- -------- دکتر سالاری 10 - 7.30
پنج شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
خ دکتر نصرتی 11 - 8.30
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 10 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر آقاسی زاده 19 - 17 ------- ------- خ دکتر رستم نژاد 10 - 8
خ دکتر ثقفی  متغیر
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30
دکتر مدبری دلشاد 18 - 16
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص ریه و اسم متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر اقبالی 12.30 - 11.30 -------- دکتر اسماعیل زاده 13 - 10 ------- دکتر سعیدی 16 - 15.30 دکتر مصدقی  15 - 13.30 دکتر اسکندری 11 - 8.30
دکتر فلاح 17 - 16


 
تاریخ : 1394/9/16 دوشنبه
تعداد بازديد: -

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 14215