بخش بستری موقت دارالشفاء امام

بخشهای بستری موقت دارالشفاء امام (با 36 تخت):

شامل بستری موقت زنان با 13 تخت، بستری موقت آقایان با 16 تخت و بستری موقت اطفال با 7تخت میباشد که خدمات سرم تراپی و دیگر خدمات کنترلی برای بیماران را انجام می دهد.

کلمات کليدي
بستری موقت, سرم تراپی, خدمات کنترلی, دارالشفاء امام
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 2388