انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست آقا و خانم در تمام ایام هفته صورت می گیرد .
همچنین انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست خانم (با تعیین وقت قبلی) در روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه در شیفت صبح ( 11 - 8)  صورت می گیرد.
 تلفن تماس : 32244311 داخلی  239
 **********************
جهت دریافت نوبت پزشکان  :
شیفت صبح ساعت 7 لغایت 8   و شیفت عصر رأس ساعت 13 مراجعه نمایید.  تلفن تماس : 32244311  داخلی 171 
زمان نوبت دهی پزشکان ذیل، ساعت 6 صبح می باشد :
- خانم دکتر جنابی (متخصص زنان) 
- خانم دکتر شعرباف (متخصص زنان ) 
- آقای دکتر سعیدی (متخصص مغز و اعصاب ) 

زمان نوبت دهی دکتر آرمند (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 7 صبح
زمان نوبت دهی دکتر مصدقی (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 12 ظهر 

لازم به ذکر است که جهت تسهیل در امور مراجعین عرب زبان :
دکتر حسین شراره ، مشاور پزشکی عرب زبان، در تمام روزهای هفته در ساعت 9 الی 13 به ویزیت بیماران می پردازند.
آخرین بروز رسانی :  1396/08/10
 
شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص
جراحی عمومی
متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حیدر زاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 18- 16 -------- ------- دکتر بزرگی 11 - 8 خ دکتر حائری 11 - 9
خ دکتر رستم نژاد
17.30 - 16 
دکتر آهنیان 10 - 8.30
دکتر بادصبا 17.30 - 16.30
----------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر محرابی 14.30 - 13.30 دکتر نصرتی 16 - 15.30 دکتر کراچیان 11 - 9.30
خ دکتر اسکوئیان 18 - 16
-------- ------- خ دکتر دری 12 - 10 دکتر سالاری 10 - 7.30 -------
یکشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی 11 - 8
دکتر بسکابادی 13.30 - 1
2
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 11- 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
------- دکتر امیر آبادی 10- 9 خ دکتر رستمی 11 - 8.30
خ دکتر حسینی 15.30 - 13.30
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30 --------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- ------- ------- دکتر اسماعیل زاده 13 - 12
 
دکتر عبادی 9 - 8 -------  دکتر آرمند  10 - 8
 
دکتر تجویدی 10.30 - 9 -------
دوشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر جبینی 11 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
-------- ------- دکتر بزرگی 11 - 8 خ دکتر حائری 11 - 9
خ دکتر جنابی 15.30 - 13.30

 
دکتر قربانی 16 - 14
دکتر باد صبا 17.30- 16.30
---------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر قنایی 15 - 13
(فوق تخصص گوارش)
دکتر نصرتی 16 - 15 خ دکتر اسکوئیان 11 - 9.30 ------- ------- دکتر مصدقی 16.30 - 15.30
 
دکتر سالاری 10 - 7.30 -------
سه شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی 11 - 8
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر جبینی 11 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر کازرانی 10 - 8.30 دکتر امیرآبادی 9 - 8 -------- خ دکتر جلالیانی 10 - 8
خ دکتر حسینی  14.30 - 12.30
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30 دکتر زراعتی 13 - 12
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر محرابی 14.30 - 13.30
و انجام آندوسکوپی
دکتر اسد پور 20 - 18 دکتر اسماعیل زاده 13 - 12 دکتر عبادی 9 - 8 ------- دکتر آرمند 10 - 8 دکتر تجویدی 10.30 - 9
چهارشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر جبینی 10 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
------- ------- ------- خ دکتر ضیائیان 9.30 - 8
خ دکتر شعرباف 13 - 11.30
خ دکتر اردلان 16 - 14.30
دکتر سیمائی 11.30 - 10.30
دکتر بادصبا 17.30 - 16.30
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
دکتر کرباسفروشان
 10 - 8
دکتر کرمانی(متخصص ریه و آلرژی)
14 - 12.30
---------- دکتر نصرتی 16 - 15 خ دکتر اسکوئیان 18 - 16 -------- ------- خ دکتر دری  14 - 12 دکتر سالاری 10 - 7.30
پنج شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
خ دکتر نصرتی 11 - 8.30
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 10 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر آقاسی زاده 19 - 17 ------- ------- خ دکتر رستم نژاد 10 - 8
خ دکتر ثقفی  متغیر
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30
دکتر مدبری دلشاد 17 - 16.30
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر اقبالی 12.30 - 11.30 -------- دکتر اسماعیل زاده 13 - 12 ------- دکتر سعیدی 16 - 15.30 دکتر مصدقی  15 - 13.30 دکتر اسکندری 11 - 8.30
دکتر فلاح 18 - 17


 
تاریخ : 1394/9/16 دوشنبه
تعداد بازديد: -

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 33976