انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست آقا و خانم در تمام ایام هفته صورت می گیرد .
همچنین انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست خانم (با تعیین وقت قبلی) در روزهای دوشنبه ، چهارشنبه و پنج شنبه در شیفت صبح ( 11 - 8)  صورت می گیرد.
 تلفن تماس : 32244311 داخلی  239
 **********************
جهت دریافت نوبت پزشکان  :
شیفت صبح ساعت 7 لغایت 8   و شیفت عصر رأس ساعت 13 مراجعه نمایید.  تلفن تماس : 32244311  داخلی 171 
زمان نوبت دهی پزشکان ذیل، ساعت 6 صبح می باشد :
- خانم دکتر جنابی (متخصص زنان) 
- خانم دکتر شعرباف (متخصص زنان ) 
- آقای دکتر سعیدی (متخصص مغز و اعصاب ) 

زمان نوبت دهی دکتر آرمند (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 7 صبح
زمان نوبت دهی دکتر مصدقی (متخصص گوش، حلق و بینی) ساعت 12 ظهر 

لازم به ذکر است که جهت تسهیل در امور مراجعین عرب زبان :
دکتر حسین شراره ، مشاور پزشکی عرب زبان، در تمام روزهای هفته در ساعت 9 الی 13 به ویزیت بیماران می پردازند.
آخرین بروز رسانی :  1396/08/10
 
شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص
جراحی عمومی
متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه  و فشار خون
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدر زاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر منوچهری | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
دکتر کازرانی  | صبح ------------------------- دکتر بزرگی |  صبح خ دکتر حائری |  صبح
خ دکتر رستم نژاد | بعدظهر 
دکتر آهنیان  | صبح
دکتر بادصبا  | بعدظهر
-------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------------------------- ------------------------- دکتر نصرتی | بعدظهر خانم دکتر رایضی |  بعدظهر دکتر مرتضی نیا | صبح ------------------------- خانم دکتر دری | صبح دکتر سالاری | صبح -------------------------
یکشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی | صبح
دکتر بسکابادی | بعدظهر

دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی | صبح دکتر منوچهری | صبح ------------------------- دکتر امیر آبادی | صبح ------------------------- خ دکتر رستمی | صبح
 
دکتر رحمانی | صبح -------------------------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------------------------- دکتر شیخیان | صبح ------------------------- دکتر فاطمی | صبح دکتر عبادی | صبح -------------------------  دکتر آرمند  | صبح
 
دکتر تجویدی | صبح -------------------------
دوشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی | صبح
دکتر حیدرزاده | بعدظهر
دکتر حسینی| صبح دکتر جبینی | صبح
دکتر رجب پور | بعدظهر
------------------------- ------------------------- دکتر بزرگی | صبح خ دکتر حائری | صبح
خ دکتر جنابی | بعدظهر
خ دکتر کبریائی | بعدظهر
دکتر باد صبا | بعدظهر ---------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر قنایی | بعدظهر
(فوق تخصص گوارش)
دکتر نصرتی | بعدظهر خ دکتر علیرضایی | صبح دکتر بهره مند | صبح دکتر برومند | صبح دکتر مصدقی 16.30 - 15.30
 
دکتر سالاری 10 - 7.30 -------
سه شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه
دکتر لطفی 11 - 8
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر جبینی 11 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر کازرانی 10 - 8.30 دکتر امیرآبادی 9 - 8 -------- خ دکتر جلالیانی 10 - 8
خ دکتر حسینی  14.30 - 12.30
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30 دکتر زراعتی 13 - 12
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر محرابی 14.30 - 13.30
و انجام آندوسکوپی
دکتر اسد پور 20 - 18 دکتر اسماعیل زاده 13 - 12 دکتر عبادی 9 - 8 ------- دکتر آرمند 10 - 8 دکتر تجویدی 10.30 - 9
چهارشنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
دکتر لطفی 12 - 8
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر جبینی 10 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
------- ------- ------- خ دکتر ضیائیان 9.30 - 8
خ دکتر شعرباف 13 - 11.30
خ دکتر اردلان 16 - 14.30
دکتر سیمائی 11.30 - 10.30
دکتر بادصبا 17.30 - 16.30
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
دکتر کرباسفروشان
 10 - 8
دکتر کرمانی(متخصص ریه و آلرژی)
14 - 12.30
---------- دکتر نصرتی 16 - 15 خ دکتر اسکوئیان 18 - 16 -------- ------- خ دکتر دری  14 - 12 دکتر سالاری 10 - 7.30
پنج شنبه متخصص اطفال متخصص عفونی متخصص ارتوپدی متخصص جراحی عمومی متخصص انکولوژی متخصص پوست متخصص زنان متخصص و جراح کلیه متخصص کلیه 
خ دکتر نصرتی 11 - 8.30
دکتر حیدرزاده 19.30 - 15
دکتر حسینی 11 – 7 دکتر رجب پور 10 - 8.30
دکتر رجب پور 18 - 16
دکتر آقاسی زاده 19 - 17 ------- ------- خ دکتر رستم نژاد 10 - 8
خ دکتر ثقفی  متغیر
دکتر رحمانی 11.30 - 10.30
دکتر مدبری دلشاد 17 - 16.30
------
فوق تخصص غدد متخصص داخلی و گوارش متخصص داخلی متخصص قلب و عروق متخصص روانپزشکی متخصص مغز و اعصاب متخصص گوش ، حلق و بینی متخصص چشم
------- دکتر اقبالی 12.30 - 11.30 -------- دکتر اسماعیل زاده 13 - 12 ------- دکتر سعیدی 16 - 15.30 دکتر مصدقی  15 - 13.30 دکتر اسکندری 11 - 8.30
دکتر فلاح 18 - 17


 
تاریخ : 1394/9/16 دوشنبه
تعداد بازديد: -

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر
تعداد بازديد اين صفحه: 37792